De Praktijk voor Psychotherapie en Gedragstherapie biedt psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR aan voor volwassenen en jongvolwassenen vanaf 18 jaar, bij psychische en emotionele klachten of moeilijkheden.

Psychotherapie

Psychotherapie is een psychologische behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten, moeilijkheden of stoornissen. In de psychotherapeutische gesprekken bespreekt de cliënt zijn klachten en problemen met de psychotherapeut, ontwikkelt zich de therapeutische relatie en wordt het psychotherapeutisch proces op gang gebracht. Psychotherapie kan helpen om gebeurtenissen anders te bekijken, om zich anders te verhouden tot moeilijke situaties, om situaties anders aan te pakken, om bepaalde ervaringen te verwerken of om moeilijke keuzes te kunnen maken. Het uiteindelijke doel is de cliënt zijn psychische klachten en problemen op te heffen, te verminderen of beter hanteerbaar te maken.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een wetenschappelijk onderbouwde, psychologische behandelmethode die er vanuit gaat dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels gebaseerd is op onze leergeschiedenis. Onze gedachten, gevoelens en gedragingen zijn op een specifieke manier met elkaar verbonden. Gedachten beïnvloeden gevoelens en gedrag én omgekeerd. Zogenaamde irrationele gedachten leiden tot ongewenste gevoelens, tot disfunctioneel gedrag en andersom. Cognitieve gedragstherapie is gericht op het veranderen van de inhoud van iemands irrationele gedachten naar nieuwe, positievere cognities of op het veranderen van de verhouding tot deze gedachten. Hierdoor kunnen ook de gevoelens en het gedrag in gunstige zin veranderen. Daarnaast is cognitieve gedragstherapie gericht op het leren hanteren van de ongewenste gevoelens en op het veranderen van de disfunctionele gedragingen. Binnen de therapie kan nieuw, gewenst gedrag geoefend en aangeleerd worden. Welk gedrag iemand stelt, beïnvloedt immers in belangrijke mate hoe men zich voelt en wat men denkt. Cognitieve gedragstherapie is gebaseerd op gegevens uit de leerpsychologie en de gedragspsychologie.

EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing is een wetenschappelijk ondersteunde behandelmethode die gebruikt wordt voor de behandeling van posttraumatische stress en andere psychische moeilijkheden die gebaseerd zijn op onverwerkte herinneringen. Ons brein beschikt over een aangeboren capaciteit om moeilijke levenservaringen te verwerken. Dit informatieverwerkingssysteem kan geblokkeerd geraken als gevolg van een psychisch trauma. Aspecten van de traumatische beleving op zintuiglijk, lichamelijk, emotioneel en cognitief vlak worden dan opgeslagen in dysfunctionele geheugennetwerken. Wanneer deze onverwerkte herinneringen blijven voortbestaan, kunnen ze het psychisch evenwicht en de levenskwaliteit verstoren. Met behulp van EMDR kan men toegang krijgen tot deze geheugennetwerken en komen tot een meer aangepaste informatieverwerking. De negatieve cognities die bij het trauma horen, worden opgespoord en nieuwe, positieve cognities worden geïdentificeerd. Door middel van visuele (oogbewegingen), auditieve of tactiele bilaterale stimulatie komen de primaire emoties van de traumatische ervaring in verbinding met rationele inzichten en taal. De onverwerkte herinneringen kunnen alsnog worden verwerkt en zijn toegankelijk zonder een sterke emotionele lading op te roepen.