Eye Movement Desensitisation and Reprocessing is een wetenschappelijk ondersteunde behandelmethode die gebruikt wordt voor de behandeling van posttraumatische stress en andere psychische moeilijkheden die gebaseerd zijn op onverwerkte herinneringen. Ons brein beschikt over een aangeboren capaciteit om moeilijke levenservaringen te verwerken. Dit informatieverwerkingssysteem kan geblokkeerd geraken als gevolg van een psychisch trauma. Aspecten van de traumatische beleving op zintuiglijk, lichamelijk, emotioneel en cognitief vlak worden dan opgeslagen in disfunctionele geheugennetwerken. Wanneer deze onverwerkte herinneringen blijven voortbestaan, kunnen ze het psychisch evenwicht en de levenskwaliteit verstoren.

Met behulp van EMDR kan men toegang krijgen tot deze geheugennetwerken en komen tot een meer aangepaste informatieverwerking. De negatieve cognities die bij het trauma horen, worden opgespoord en nieuwe, positieve cognities worden ge√Įdentificeerd. Door middel van visuele (oogbewegingen), auditieve of tactiele bilaterale stimulatie komen de primaire reacties en emoties van de traumatische ervaring in verbinding met rationele inzichten en taal. De onverwerkte herinneringen kunnen alsnog worden verwerkt en zijn toegankelijk zonder een sterke emotionele lading op te roepen.