Gedragstherapie is een wetenschappelijk onderbouwde, psychologische behandelmethode die er vanuit gaat dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels gebaseerd is op onze leergeschiedenis. Onze gedachten, gevoelens, lichamelijke reacties en gedragingen zijn op een specifieke manier met elkaar verbonden. Gedachten beïnvloeden gevoelens, lichamelijke reacties, gedrag én omgekeerd. Zogenaamde irrationele gedachten leiden tot ongewenste gevoelens, tot onaangename lichamelijke reacties, tot disfunctioneel gedrag en andersom.

Cognitieve gedragstherapie is gericht op het veranderen van de inhoud van iemands irrationele gedachten naar nieuwe, positievere cognities. Hierdoor kunnen ook de gevoelens, de lichamelijke reacties en het gedrag in gunstige zin veranderen. Daarnaast is gedragstherapie gericht op het leren hanteren van de ongewenste gevoelens en op het veranderen van de disfunctionele gedragingen. Binnen de therapie kan nieuw, gewenst gedrag geoefend en geleerd worden. Welk gedrag iemand stelt, beïnvloedt immers ook hoe men zich voelt en wat men denkt. Gedragstherapie is gebaseerd op gegevens uit de leerpsychologie en de gedragspsychologie.

Een specifieke vorm van gedragstherapie is Acceptance and Commitment Therapy. ACT is gericht op het veranderen van de verhouding tot onze negatieve gedachten, onaangename gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. ACT reikt technieken aan om hiermee om te gaan en er meer afstand van te nemen. Wanneer men door deze gedachten, gevoelens en gewaarwordingen minder geremd wordt, kan men zich bewuster richten op zijn waarden en deze omzetten in doelen en acties.