Psychotherapie is een psychologische behandelvorm die kan toegepast worden bij psychische klachten, moeilijkheden of stoornissen. In de psychotherapeutische gesprekken bespreekt de cliënt zijn klachten of moeilijkheden met de psychotherapeut, ontwikkelt zich de therapeutische relatie en wordt het psychotherapeutisch proces op gang gebracht.

Psychotherapie kan helpen om gebeurtenissen anders te bekijken, om zich anders te verhouden tot bepaalde situaties, om moeilijkheden anders aan te pakken, om bepaalde ervaringen te verwerken of om moeilijke keuzes te kunnen maken. Het uiteindelijke doel is psychische en emotionele klachten of moeilijkheden op te heffen, te verminderen of beter hanteerbaar te maken.

Psychotherapie is sinds 2016 in België een beschermde handeling. Deze behandelvorm en specialisatie is voorbehouden aan klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen met een bijkomende specifieke opleiding en stage in de psychotherapie. De vier erkende psychotherapeutische referentiekaders zijn gedragstherapie, relatie- en gezinstherapie, cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie en psychoanalytische therapie.