Een specifieke vorm van gedragstherapie is Acceptance and Commitment Therapy. ACT is gericht op het veranderen van de verhouding tot onze gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen.

ACT reikt technieken aan om meer afstand te nemen van en minder samen te vallen met negatieve gedachten en om moeilijke gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen minder te vermijden en meer te dragen. Acceptatie, mindfulness en compassie sluiten hierbij aan.

Wanneer we door deze gedachten, gevoelens en gewaarwordingen minder afgeleid en geremd worden, kunnen we ons bewuster richten op onze waarden en deze omzetten in doelen en concrete acties.