Een specifieke vorm van gedragstherapie is Acceptance and Commitment Therapy. ACT is gericht op het veranderen van de verhouding tot onze gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Acceptatie, mindfulness en compassie sluiten hierbij aan.

ACT reikt technieken aan om meer afstand te nemen van en minder samen te vallen met negatieve gedachten en om moeilijke gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen minder te vermijden en meer te dragen. Wanneer we door deze gedachten, gevoelens en gewaarwordingen minder afgeleid en geremd worden, kunnen we ons bewuster richten op onze waarden en deze omzetten in doelen en concrete acties.

Ook compassie of vriendelijkheid voor zichzelf is een vaardigheid die kan aangeleerd of versterkt worden. De meeste mensen dragen een sterke en strenge innerlijke criticus met zich mee. Deze lijkt hen zichzelf te helpen verbeteren, hun leven te helpen controleren of hen te helpen beschermen. Desondanks is het niet zelfkritiek, maar een houding van vriendelijkheid en zachtheid voor onszelf die ons motiveert en ondersteunt in zelfontplooiing, veerkracht, zorg voor anderen en het verminderen van faalangst. Compassie reikt oefeningen aan om vriendelijkheid, zachtheid en zorgzaamheid ten aanzien van onszelf op te bouwen.