Een specifieke vorm van gedragstherapie is Acceptance and Commitment Therapy. ACT is gericht op het veranderen van de verhouding tot onze gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Acceptatie, mindfulness en compassie sluiten hierbij aan.

ACT reikt technieken aan om meer afstand te nemen van en minder samen te vallen met negatieve gedachten en om moeilijke gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen minder te vermijden en meer te dragen. Wanneer we door deze gedachten, gevoelens en gewaarwordingen minder afgeleid en geremd worden, kunnen we ons bewuster richten op onze waarden en deze omzetten in doelen en concrete acties.

Ook compassie of vriendelijkheid voor zichzelf is een vaardigheid die kan aangeleerd of versterkt worden. De meeste mensen dragen een waakzame en strenge innerlijke criticus in hun persoonlijkheid met zich mee. Deze lijkt ons onszelf te helpen verbeteren, ons leven te helpen controleren en ons te behoeden voor fouten. Vaak is  er ook een verdedigend, boos of opstandig persoonlijkheidsdeel dat ons lijkt te willen beschermen t.o.v. kritiek, anderen en de buitenwereld. Desondanks is het meestal niet zelfkritiek of zelfverdediging, maar een houding van vriendelijkheid, zachtheid en zorg voor onszelf die ons motiveert en ondersteunt in zelfontplooiing, veerkracht, zorg voor anderen en het verminderen van faalangst. Compassie reikt oefeningen aan om vriendelijkheid, zachtheid en zorgzaamheid ten aanzien van onszelf en onze emotionele of kwetsbare persoonlijkheidsdelen op te bouwen.