Ligging

De praktijk ligt op wandelafstand van het station en de markt. De straat bevindt zich in een zone 30 en in een blauwe zone. Het gebruik van een parkeerschijf is hier verplicht.

Honorarium en terugbetaling

Een consultatie kost 100,- euro. Er kan contant of mobiel (QR-code lezen via de bank- of betaalapp op uw smartphone) betaald worden. Als houder van een visum (FOD Volksgezondheid) en geregistreerd psychotherapeut is er een beperkte, gedeeltelijke terugbetaling voorzien bij de meeste ziekenfondsen via de aanvullende ziekteverzekering. U kan bij uw ziekenfonds informeren welke specifieke regeling zij toepast.

Er is jammer genoeg nog steeds geen algemene, voor iedereen geldende terugbetalingsregeling voor psychologische zorg en psychotherapie via de verplichte ziekteverzekering (RIZIV). Sinds kort is er wel een conventie voor de terugbetaling van psychologische zorg, georganiseerd binnen de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg. Deze conventie geldt voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, bij bepaalde aangesloten zorgverstrekkers. Mijn praktijk is hierbij niet aangesloten. Onder andere op de websites van het RIZIV en de drie Oostvlaamse netwerken voor geestelijke gezondheidszorg – Het Pakt, Netwerk GG ADS en RADAR – kan u hierover meer informatie vinden.

Annulaties

Om een afspraak te maken, kan u mij – op werkdagen tijdens kantooruren – telefonisch contacteren. Bij het vastleggen van een afspraak wordt tijd voor iemand voorbehouden en wordt een consultatie voorbereid. Te laat geannuleerde en niet nagekomen afspraken zijn daarom heel belastend voor een praktijk. Ze betekenen tijdverlies en het is jammer dat andere mensen ondertussen niet geholpen kunnen worden. Daarom wordt nadrukkelijk gevraagd om annulaties altijd meer dan 48 uur op voorhand telefonisch door te geven. Voor afspraken die minder dan 24 uur op voorhand worden geannuleerd en voor niet nagekomen afspraken wordt een vergoeding aangerekend ter waarde van het honorarium. Annulaties van afspraken op een maandag dienen ten laatste vrijdagvoormiddag telefonisch doorgegeven te worden om niet aangerekend te worden.

Dringende hulp

Als praktijk voor gespecialiseerde zorg (tweede lijn) is er altijd een bepaalde wachttijd voordat consultaties kunnen doorgaan of voor een behandeling kan opgestart worden. Ook emails kunnen pas ten vroegste na enkele dagen verwerkt worden. Wij zijn er niet voor uitgerust om acute zorg aan te bieden in crisissituaties. Voor dringende hulp neemt u best contact op met uw huisarts (eerste lijn), die u indien nodig kan aanmelden bij het Mobiel Crisis Team, het Mobiel Team Acute Zorg of het Crisisteam Oost-Vlaanderen De Schelp. Dit laatste team kan u 24/7 ook zelf rechtstreeks telefonisch contacteren op 09 265 04 90. Uw huisarts kan u indien nodig ook aanmelden voor een opname op een psychiatrische afdeling. Wanneer uw huisarts niet bereikbaar is, neemt u best contact op met de huisartsenwachtpost in uw regio of de spoeddienst van een algemeen ziekenhuis. U kan ook 24/7 telefonisch contact opnemen met Tele-Onthaal (106), de Zelfmoordlijn (1813) of  het noodnummer 112.