De praktijk ligt op wandelafstand van het station en de markt. De straat bevindt zich in een zone 30. Er is parkeergelegenheid, maar het gebruik van een parkeerschijf is hier verplicht.

Een consultatie kost 90,- euro. Er kan contant of mobiel (QR-code lezen via de bank- of betaalapp op uw smartphone) betaald worden. Als houder van een visum (FOD Volksgezondheid) en geregistreerd psychotherapeut is er een beperkte, gedeeltelijke terugbetaling voorzien bij de meeste ziekenfondsen via de aanvullende ziekteverzekering. U kan bij uw ziekenfonds informeren welke specifieke regeling zij toepast.

Er is jammer genoeg nog steeds geen algemene, voor iedereen toegankelijke terugbetalingsregeling voor psychologische zorg en psychotherapie via de verplichte ziekteverzekering (RIZIV).

Om een afspraak te maken, kan u mij telefonisch contacteren. Bij het vastleggen van een afspraak wordt tijd voor iemand gereserveerd en wordt een consultatie voorbereid. Te laat geannuleerde en niet nagekomen afspraken zijn daarom heel belastend voor een praktijk. Ze betekenen tijdverlies en het is jammer dat andere mensen ondertussen niet geholpen kunnen worden. Daarom wordt nadrukkelijk gevraagd om annulaties altijd meer dan 48 uur op voorhand telefonisch door te geven. Voor afspraken die minder dan 24 uur op voorhand worden geannuleerd en voor niet nagekomen afspraken wordt een vergoeding aangerekend ter waarde van het honorarium. Annulaties van afspraken op een maandag dienen ten laatste vrijdagvoormiddag telefonisch doorgegeven te worden om niet aangerekend te worden.