Imaginatie en visualisatie zijn behandeltechnieken die binnen het psychotherapeutisch proces kunnen ingezet worden om lichamelijke en psychische processen en symptomen te beïnvloeden. Zo kan er gefocust worden op stabilisatie, emotieregulatie, angst-, stress- en pijncoping en relaxatie. Men kan toegang krijgen tot innerlijke hulpbronnen en vaardigheden, probleemoplossend vermogen en creativiteit kunnen vergroten en men is vatbaarder voor suggesties en affirmaties. Als dit aangewezen is binnen het psychotherapeutisch proces, kan met imaginatie of visualisatie gezocht worden naar de oorsprong van bepaalde emoties of symptomen, kan verbinding gemaakt worden met geïsoleerde emotionele of kwetsbare persoonlijkheidsdelen of kan ingezet worden op traumaverwerking.

Bij imaginatie en visualisatie wordt de aandacht naar binnen gericht – weg van de omgeving – en wordt gewerkt met verhalen, beelden, metaforen of symbolen. Er kan ook gefocust worden op lichamelijke gewaarwordingen, ervaringen of herinneringen die anders moeilijker of niet toegankelijk zijn. Afhankelijk van de vooropgestelde doelstellingen kan dit een ontspannende, emotionele of stimulerende ervaring zijn.