Focusing is een lichaamsgerichte en ervaringsgerichte methodiek van communicatie met je lichaam. Het is een gefaseerd proces waarbij je zorgvuldig aandacht geeft aan iets wat je kan voelen binnen in je lichaam. Een proces van luisteren naar wat je lichaam je aanreikt, daarbij stilstaan, vriendelijk uitnodigen, beschrijven of bevragen. Iets dat eerst nog vaag of moeilijk te omschrijven is, maar toch bij een gevoel, gebeurtenis, twijfel of situatie in je leven kan horen.

Zorgzaamheid, respect en geduld kenmerken het focusing proces. Door – zonder te oordelen en zonder snel een oplossing te willen – bij dat iets stil te staan en het een veilige ruimte te geven, krijgt het de kans zich te ontvouwen en zijn eigen verhaal te vertellen. Het wordt duidelijker waar het om gaat. Je kan het beter verwoorden, begrijpen of in verband brengen. Er ontstaat een dieper weten of een scherper inzicht. Vaak leidt dit tot opluchting, fysieke ontspanning, ontlading, een gevoel van rust of ruimte. Maar ook op een dieper niveau en op langere termijn kan er beweging en verandering ontstaan.

Het doel van focussen is emoties beter te kunnen reguleren en de betekenis van bepaalde gewaarwordingen, emoties en reacties beter te begrijpen. Het kan helpen om erachter te komen wat je voelt of wil, om oude pijn te verwerken, om oude patronen los te laten, om geïsoleerde emotionele of kwetsbare delen weer in jezelf op te nemen. Focussen kan leiden tot meer zelfvertrouwen of draagkracht, tot nieuwe mogelijkheden of ontwikkelingen, tot kleine of grote veranderingen in je leven.