Psychotherapie is een psychologische behandelvorm die kan toegepast worden bij psychische en emotionele moeilijkheden. Mijn ervaring en opleiding hebben me geleerd dat integratief en gecombineerd psychotherapeutisch werken het breedst toepasbaar en meest werkzaam is bij de menselijke verscheidenheid en eigenheid die ik zie in de praktijk. Afhankelijk van mensen hun klachten en hulpvraag, moeilijkheden en mogelijkheden, hun persoonlijkheid en de fase van de behandeling kan de therapie vooral lichaamsgericht, emotiegericht, ervaringsgericht, gedragsgericht, dan wel cognitief gericht zijn. De psychotherapeutische behandeling kan zowel bottom-up als top-down processen omvatten, kan zowel vertrekken vanuit lichaam en emoties als vanuit inzicht en cognities.

Doorheen de psychotherapeutische contacten, gesprekken en/of oefeningen ontvouwt zich het psychotherapeutisch proces en ontwikkelt zich de therapeutische relatie. Maatwerk, samenwerking, afstemming, tempo en dosering staan hierbij centraal.

Psychotherapie kan onder andere stabilisatie, emotieregulatie, verwerking of integratie als doel hebben. Het kan helpen om bepaalde emoties of reacties beter te begrijpen, om pijnlijke herinneringen en ervaringen te verwerken, om emotionele, gedragsmatige of cognitieve patronen te doorbreken, om gebeurtenissen anders te bekijken, om anders om te gaan met bepaalde situaties of om moeilijke keuzes te kunnen maken.

Psychotherapie is in België sinds 2016 een beschermde behandelvorm. Deze specialisatie is voorbehouden aan klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen met een bijkomende specifieke opleiding en stage in de psychotherapie. De vier psychotherapeutische referentiekaders zijn gedragstherapie, persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie, relatie- en gezinstherapie en psychoanalytische therapie.