Gedragstherapie is een wetenschappelijk onderbouwde, psychologische behandelvorm die er vanuit gaat dat hoe we denken, voelen, lichamelijk reageren en ons gedragen grotendeels gebaseerd is op onze leergeschiedenis en op hoe we hebben leren reageren op bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden. Gedachten, gevoelens, lichamelijke reacties en gedrag zijn daarbij op een specifieke manier met elkaar verbonden. Gedachten beïnvloeden gevoelens, lichamelijke reacties, gedrag én omgekeerd. Irrationele of negatieve gedachten leiden tot ongewenste gevoelens, tot onaangename lichamelijke reacties, tot vermijdingsgedrag en andersom.

Cognitieve gedragstherapie is gericht op het veranderen van de inhoud van iemands negatieve gedachten naar nieuwe, positievere gedachten. Hierdoor kunnen ook gevoelens, lichamelijke reacties en gedrag veranderen. Daarnaast is gedragstherapie gericht op het hanteren en beïnvloeden van ongewenste gevoelens en onaangename lichamelijke reacties en op het afbouwen van vermijdingsgedrag. Binnen de therapie kan nieuw gedrag voorbereid en geoefend worden.