Eye Movement Desensitisation and Reprocessing is een wetenschappelijk ondersteunde behandelmethode die gebruikt wordt voor de behandeling van posttraumatische stress en andere emotionele en lichamelijke moeilijkheden die gebaseerd zijn op onverwerkte herinneringen.

Ons brein, zenuwstelsel en lichaam beschikken over een aangeboren capaciteit om moeilijke levenservaringen te verwerken. Dit informatieverwerkingssysteem kan geblokkeerd geraken als gevolg van een trauma. Aspecten van de traumatische beleving op zintuiglijk, lichamelijk, emotioneel en cognitief vlak worden dan opgeslagen in disfunctionele geheugennetwerken. Wanneer deze onverwerkte herinneringen blijven voortbestaan, kunnen ze het psychisch en lichamelijk evenwicht verstoren.

Met behulp van EMDR kan men toegang krijgen tot deze geheugennetwerken en komen tot een meer aangepaste informatieverwerking.  Door middel van visuele (oogbewegingen), auditieve of tactiele bilaterale stimulatie komen de primaire zintuiglijke, lichamelijke en emotionele reacties van de traumatische ervaring in verbinding met rationele inzichten en taal. De negatieve cognities die bij het trauma horen, worden opgespoord en nieuwe, positieve cognities worden geïdentificeerd. De onverwerkte herinneringen kunnen alsnog worden verwerkt en zijn toegankelijk zonder een sterke emotionele en lichamelijke lading op te roepen.