Mark De Bock

 

  • °1976
  • Postuniversitaire opleiding psychotherapie – cognitieve gedragstherapie (Universiteit Gent)
  • Erkend cognitief gedragstherapeut – erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
  • Basisopleiding EMDR
  • Lid van EMDR-België
  • Visum klinisch orthopedagoog – visumnummer 288670 – geestelijke gezondheidszorgberoepen (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid)
  • Erkend klinisch orthopedagoog – geestelijke gezondheidszorgberoepen (Agentschap Zorg en Gezondheid)
  • Erkend psychotherapeut Christelijke Mutualiteit, Liberale Mutualiteit en Socialistische Mutualiteit (i.f.v. gedeeltelijke terugbetaling)
  • Sinds 1999 ervaring in de residentiële en ambulante geestelijke gezondheidszorg (psychiatrisch ziekenhuis voor volwassenen, universitair centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie)
  • Zelfstandige praktijk sinds 2006