Mark De Bock

 

 • °1976
 • Postacademische opleiding psychotherapie – gedragstherapie volwassenen (UGent)
 • Erkend gedragstherapeut – lid van Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT) en Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP)
 • Basis- en vervolgopleidingen ACT en Compassie (ACT Academie)
 • Basisopleiding EMDR deel 1 en deel 2 (Integrativa)
 • Basis- en vervolgopleidingen hypnose (VHYP)
 • Focusingtraining niveau 1, 2, 3 en 4 (PraxisP)
 • Trauma- en lichaamsgerichte trainingen
 • Visum klinische orthopedagogiek – visumnummer 288670 (FOD Volksgezondheid)
 • Erkend klinisch orthopedagoog (Agentschap Zorg en Gezondheid)
 • Registratienummer VVO1810336
 • Zelfstandige praktijk sinds 2006
 • Sinds 1999 ervaring in de residentiële en ambulante geestelijke gezondheidszorg (psychiatrisch ziekenhuis voor volwassenen, universitair centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie)