Mark De Bock

 

 • °1976
 • Postuniversitaire opleiding psychotherapie – gedragstherapie (Universiteit Gent)
 • Erkend gedragstherapeut – lid van Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Lid van Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP)
 • Basisopleiding ACT (ACT Academie)
 • Basisopleiding EMDR Deel 1 en Deel 2 (Integrativa)
 • Basis- en vervolgopleiding hypnose (VHYP)
 • Geregistreerd psychotherapeut, i.f.v. gedeeltelijke terugbetaling bij ziekenfondsen
 • Visum klinische orthopedagogiek – visumnummer 288670 (FOD Volksgezondheid)
 • Erkend klinisch orthopedagoog (Agentschap Zorg en Gezondheid)
 • Registratienummer VVO1810336
 • Zelfstandige praktijk sinds 2006
 • Sinds 1999 ervaring in de residentiële en ambulante geestelijke gezondheidszorg (psychiatrisch ziekenhuis voor volwassenen, universitair centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie)